Subsidieregelingen LimburgMakers 1.0

Hier kunt u uw declaratie indienen voor subsidieaanvragen die vóór september 2016 zijn ingediend bij het programma LimburgMakers 1.0.

KennisCheque

Declaratie indienen

InnovatieHaalbaarheid

Declaratie indienen

InnovatieManager

Declaratie indienen

PerformanceAdvies

Declaratie indienen

InnovatieProject

Declaratie indienen