Waarvoor kunt u een Innovatieproject subsidie aanvragen?


Het Innovatieproject is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een innovatief fysiek product of een innovatieve dienst gekoppeld aan een fysiek product. Het is de bedoeling om uiteindelijk het ontwikkelde product of de ontwikkelde dienst te gaan vermarkten. Het ontwikkelde product of de ontwikkelde dienst draagt bij aan het bedrijfsresultaat en heeft een aantoonbare meerwaarde voor de klant.

Subsidiebedrag

Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de subsidiabele projectkosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal
€ 70.000.

Beoordelingscriteria

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria:

 • Onderneming en ondernemerschap
 • Innovativiteit
 • Economisch perspectief
 • Plan van aanpak.

Procedure

 1. U dient uw subsidieaanvraag in bij LimburgMakers via de website middels een aanvraagformulier.
 2. LimburgMakers toetst of uw subsidieaanvraag compleet is en past binnen kaders van de regeling.
 3. U ontvangt een ontvankelijkheidsverklaring.
 4. Bij positieve ontvankelijkheid wordt uw subsidieaanvraag beoordeeld op bovengenoemde criteria.
 5. LimburgMakers neemt contact met u op over de uitslag van de beoordeling. Vervolgens ontvangt u een subsidiebeschikking.

Tip: De beoordeling van uw aanvraag is gebaseerd op het aanvraagformulier. Eventuele bijlagen worden niet meegenomen in de beoordeling van de aanvraag. Vermeld belangrijke informatie daarom altijd ín het aanvraagformulier zelf!

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie voor de Innovatieprojecten bestaat uit de volgende personen:

 • Steven Goetstouwers van Admesy
 • Gilian Lekner van Sobatech
 • René van Rijn van WP Haton
 • Ger Schoeber van Hotraco
 • Patrick Schreudering van Leolux
 • John Thijssen van Manders Automation

Komt u in aanmerking?

U gaat een innovatief fysiek product of innovatieve dienst gekoppeld aan een fysiek product ontwikkelen en wil daar subsidie voor aanvragen.
 

Aanvraag indienen