Partners

LimburgMakers is ontwikkeld door LIOF en de Provincie Limburg en de uitvoering is in handen van LIOF. Het programma wordt gefinancierd door Provincie Limburg. Samen vormen deze partijen de stuurgroep van het programma.

Provincie Limburg

De maakindustrie wordt door de Provincie Limburg erkend als een van de belangrijkste pijlers waar de Limburgse economie op drijft. Het is van belang deze sector ook in de komende jaren optimaal te ondersteunen en te versterken om haar concurrentiekracht, welvaart en werkgelegenheid te behouden en te vergroten.

De Provincie zet daarom in op een verdere versterking van de maakindustrie, gericht op de ontwikkelingen en uitdagingen waarmee de maakindustrie de komende jaren geconfronteerd zal worden. Deze uitdagingen zijn:

  • digitalisering van bedrijfsprocessen (waaronder ook Big Data, Internet of Things)
  • additieve manufacturing (zoals 3D printing)
  • verdere automatisering en robotisering
  • service innovatie, de ontwikkeling van diensten en bijbehorende verdienmodellen
  • voldoende en gekwalificeerd personeel.

Strategische lijnen

De Provincie geeft verder aan dat alle initiatieven ter versterking van de maakindustrie in de komende jaren, aansluitend op de voornoemde uitdagingen, gericht zullen zijn op de strategische lijnen:

  • versterking van het aanpassingsvermogen en aanjagen van vernieuwing (product, dienst, proces, verdienmodel, organisatie) in de maakbedrijven
  • verbinding van de maakindustrie met domeinen van Limburgse Brightlands-campussen
  • ondersteuning bij opleiding en scholing van werknemers in de maakindustrie
  • ondersteuning bij het voorkomen van offshoring of ondersteuning bij reshoring van bedrijven en bedrijfsactiviteiten
  • aansluiten op bestaande grotere netwerken zoals Brainport of Smart Industry.
Website Provincie Limburg

De programma's van LIOF

LIOF is er voor de sectorontwikkeling van de sectoren Logistiek en Industrie. Daartoe zijn twee programma's ontwikkeld: LimburgMakers en LimburgLogistiek. LIOF voert deze programma's uit in opdracht van de Provincie Limburg. In deze programma's komen de instrumenten Kennis, Kapitaal en Netwerk van LIOF via een integrale aanpak bij elkaar.

Website LIOF
MGG 2.jpg