LimburgMakers

LimburgMakers is een integraal programma van LIOF gericht op het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse maakindustrie. Via een aantal business opportunities stimuleren we innovaties en kennisoverdracht bij het Limburgse bedrijfsleven, in samenwerking met kennisinstellingen en campussen.

Programma

LimburgMakers ondersteunt u als ondernemer bij het versterken van de concurrentiepositie van uw bedrijf én van Limburg als industriële regio. Dit doen wij op vier manieren:

  • Door het verbinden van en de samenwerking te stimuleren tussen ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen
  • Door innovatie te stimuleren bij het MKB ten behoeve van de versterking van hun concurrentiekracht
  • Door ondernemers in de maakindustrie te verbinden met onderwijsinstellingen en de Brightlands-campussen
  • Door buitenlandse bedrijven aan te trekken en te verankeren in Limburg.

Financieringsinstrumenten

Wij kunnen ondernemers in de maakindustrie ook ondersteunen met de volgende instrumenten:

  • Adviesproject: maximaal € 10.000, subsidie 50% van de projectkosten. Inzet van externe deskundigheid.
  • Innovatieproject: maximaal € 70.000, subsidie 35% van de projectkosten.
    Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen.
  • Kennistraject: maximaal € 15.000 trajectkosten, subsidie 75% van de trajectkosten. Studentondersteuning en masterclasses bij onderwijsinstellingen.

Doelgroep

De financieringsinstrumenten zijn er voor MKB-ondernemingen in de maakindustrie.

De volgende sectoren behoren niet tot de doelgroep van LimburgMakers: farmaceutische industrie, chemische- en procesindustrie, voedings- en genotmiddelenindustrie, producenten van primaire producten en grondstoffen, ICT-sector.