Alle Nederlandse regio’s zijn actief met Smart Industry. Om deze activiteiten verder te versterken en om voor ondernemers een duidelijk aanspreekpunt te creëren wordt in vijf regio’s een Smart Industry Hub opgericht. Deze Smart Industry Hubs gaan intensief samenwerken met het landelijke programmabureau Smart Industry. Tijdens het Jaarevent Smart Industry werd deze samenwerking bekrachtigd met het zetten van een handtekening.

Ineke Dezentjé Hamming (voorzitter Team Smart Industry) zei daarbij: ‘de regio’s zijn een onmisbare schakel in het Smart Industry ecosysteem. Ik ben blij met het initiatief om in elke regio een Smart Industry Hub in te richten en ga daar nauw mee samenwerken’.

Er zijn afgelopen jaren sterke regionale Smart Industry Netwerken ontstaan als uitvloeisel van het landelijke Smart Industry initiatief. De regionale netwerken vormen een belangrijke schakel in de uitvoering van de Smart Industry agenda omdat ze dicht bij de ondernemer staan. Ook veel Fieldlabs werken in de regio samen

Om de samenwerking binnen de regio verder te versterken én om de ondernemers in de regio een duidelijk loket te bieden waar ze met hun vragen naar toe kunnen, richten alle regio’s een Smart Industry Hub in. In deze hubs werken fieldlabs, regionale en nationale branche/belangen verenigingen, regionale en lokale ontwikkelingsmaatschappijen, kennisinstellingen en strategische partners samen, zowel bij de organisatie van evenementen als bij het leggen van koppelingen voor en met ondernemers naar de Smart Industry fieldlabs en faciliteiten, regionaal én nationaal.  Het ministerie van Economische Zaken is bereid deze Hubs financieel te ondersteunen. Tijdens het Jaarevent maakte de Staatssecretaris van Economische Zaken  en Klimaat de eerste bijdrage bekend aan de Smart Industry Hub SMITZH van Zuid-Holland.  


Smart Industry Jaarevent 2018.jpg

Dit artikel komt voor in de onderwerpen