Op 26 oktober vond het Najaarsevent plaats van LimburgMakers en LimburgLogistiek bij Gehlen Schols Logistics in Kerkrade. Beide programma's keken terug op een succesvol eerste jaar.

Tom Bonkenburg sprak over de robotisering in de logistiek. Een belangrijke ontwikkeling hierin is het mogelijk maken van random picking in magazijnen. En daarbij verwees Tom Bonkenburg naar het Limburgse bedrijf Robomotive.

Roger Wetzels van Gehlen Schols Logistcs ging in op de uitdagingen waar logistieke bedrijven voor staan en de trend en wens om meer en meer samen te werken met de maakindustrie.

Kennistraject

Lisa Br├╝ggen van de Universiteit Maastricht bracht de Kennistrajecten onder de aandacht die de drie grote kennisinstellingen aanbieden, samen met LimburgMakers en LimburgLogistiek. Deze kennistrajecten zijn erop gericht de concurrentiepositie van Limburgse bedrijven te verstevigen. In een denktank-achtig format werkt een groep studenten onder intensieve begeleiding van experts en senior docenten aan vraagstukken van ondernemers. Wilt u meer weten over deze kennistrajecten, ga dan naar de informatiepaginan op liof-limburgmakers.nl.

Gehlen Logistics 2.jpg

Dit artikel komt voor in de onderwerpen