Er is extra budget beschikbaar gekomen voor 4 à 5 Adviesprojecten in 2017. Het is dus nog mogelijk om een subsidieaanvraag voor een Adviesproject in te dienen.

Daarnaast is er ook extra budget voor Innovatieprojecten. In de laatste ronde van 2017 is er budget voor minimaal 6 Innovatieprojecten.

Zie www.liof-limburgmakers.nl voor de eerstvolgende indieningsdatums.


Dit artikel komt voor in de onderwerpen