Dit innovatieproject betreft de ontwikkeling van een modulair opgebouwd teelttest-systeem van mobiele, aan elkaar te koppelen, gesloten kleine kweekruimtes, welke transportabel zijn, waardoor zij voor teeltproeven op verschillende locaties in clusters tot 4-5 stuks kunnen worden opgesteld. Elke individuele module zal worden voorzien van een gesloten meerlagen teeltsysteem voor het uitvoeren van teeltproeven onder LED assimilatiebelichting. De beoogde teeltmodule krijgt verschillende praktijkmogelijkheden, waarbij zowel lichtkleur, lichtintensiteit als klimaat per individuele ruimte separaat via computers kunnen worden geprogrammeerd en geregeld.

Het nieuwe product is bedoeld voor bedrijven en instellingen welke op regelmatige basis praktische onderzoek en experimenten willen uitvoeren voor de ontwikkeling van optimale teeltcondities zoals vermeerderingsbedrijven, zaadveredelingsbedrijven, plantenkwekerijen, proefstations voor de land- en tuinbouw en agro-kennisinstituten etc. maar ook aan grotere productiebedrijven die onderzoek in eigen beheer willen uitvoeren.


Dit artikel komt voor in de onderwerpen