Füldner Machines uit Heerlen verkoopt en onderhoudt machines voor de glasverwerkende indu-strie. Met de toepassing van servitization wil Füldner haar dienstverlening verbeteren en haar positie op de markt versterken. Met servitization kunnen bedrijven in de maakindustrie meerwaarde bie-den door dienstverlening te koppelen aan producten. Op deze wijze kan gerichter ingespeeld wor-den op de wensen van de klant. LIOF helpt Füldner met het onderzoek naar de haalbaarheid van de toepassing van servitization via kennis en kapitaal.


Dit artikel komt voor in de onderwerpen